Pindahan dari OKPAY (MoneyPolo)

Menggunakan Sistem Pembayaran OKPay (MoneyPolo) anda boleh deposit akaun perdagangan benar (live) anda dalam masa 15 minit. Sekiranya sistem pembayaran mengalami masalah dan deposit tidak dimuncul dalam masa yang ditetapkan, deposit akan diproses secara manual dalam masa maksimum 1-2 hari.
Bagaimana untuk deposit akaun anda secara automatik melalui sistem pembayaran OKPay (MoneyPolo)?

  • Login ke kabinet Akun Anda
  • Di menu Deposit/Pengeluaran, klik  “Deposit Dana
  •  Masukkan Jumlah: Isikan jumlah wang yang hendak deposit di petak;
  • Tujuan Pembayaran: Pilih Money Box USD / Money Box EUR;
  • Sistem Pembayaran: Sila pilih OKPAY (MoneyPolo);
  • Klik “Deposit”.
  • Klik Deposit sekali untuk konfirm jumlah dan cara pembayaran.
  • Anda akan dibawa ke halaman webpage OKPAY (MoneyPolo) Checkout. Klik SELECT – OKPAY (MoneyPolo) (bukan BitCoin) jika anda hendak guna wang yang tersedia di akaun OKPAY (MoneyPolo) anda.
  • Isikan e-mail dan password di LOG IN jika anda telah mempunyai akaun OKPAY (MoneyPolo) dan wang di dalamnya.
  • Ikuti perintah yang dipapar untuk langkah seterusnya.

Perhatian! Untuk memastikan deposit anda dikredit secara automatik ke dalam akaun perdagangan benar (live trading), anda perlu memastikan bahawa mata wang pembayaran yang diguna sepadan dengan mata wang akaun perdagangan anda.

Pindahan melalui  Sistem Pembayaran OKPay (MoneyPolo) ke broker AccentForex tidak dikenakan sebarang komisen atau bayaran tambahan. Sistem Pembayaran OKPAY (MoneyPolo) mengenakan bayaran tetap dalam jumlah 0.5% atas  jumlah pemindahan sehingga maksima USD2.99 sahaja (atau EUR2.99 bagi urus niaga dalam mata wang Eropah).

Jika anda mempunyai sebarang soalan tambahan atau kesukaran untuk memindahkan wang ke akaun anda melalui sistem pembayaran OKPay (MoneyPolo), anda boleh menghubungi Jabatan Kewangan:

E-mel: fin@accentforex.com
Skype: accentforex

Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai sistem pembayaran OKPAY (MoneyPolo), sila layari laman web OKPay (MoneyPolo) di https://moneypolo.com/int-en/

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.9/5 (185 votes cast)
4.9 out of 5 based on 185 ratings